Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ
Cán bộ theo dõi đơn hàng FOB 2 người 30/03/2019
Giám Đốc quản lý chất lượng 1 người