CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VINATEX HƯƠNG TRÀ

Địa chỉ: Lô CN3 cụm công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thọai: +84  (0234) 3779910 Fax : +84  (0234) 3779910

Liên hệ : Ông Lê Thanh Liêm / Phó Giám Đốc

E-mailthanhliem@vinatexhuongtra.com.vn

Vị trí :

Cách sân bay Phú Bài 40km (1 giờ đi bằng xe hơi)

Cách cảng Đà Nẵng 110km (3 giờ đi bằng xe hơi)

Phó Giám Đốc : Lê Thanh Liêm– E-mail : thanhliem@vinatexhuongtra.com.vn

Diện tích: 66.000 m2

Số lao động: 900 lao động

Số chuyền sản xuất: 12 chuyền

Số máy móc thiết bị: 900

Sản phẩm chính: Blazer, coat, suits, jacket, trouser, chino pants

Vị trí :

Cách sân bay Phú Bài 40km (mất 1 giờ đi bằng xe hơi)

Cách cảng Đà Nẵng 110km (mất 3 giờ đi bằng xe hơi)

Năng lực sản xuất mỗi tháng :

150,000 sản phẩm coat, blazer nam nữ

Khách hàng: 

HÌNH ẢNH