Lịch sử hình thành và phát triển

Căn cứ chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2020 đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/3/2008; Quyết định 42/2008/QĐ-BCT ngày 19/11/2008 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Thực hiện chủ trương chiến lược đầu tư phát triển năng lực may mặc của Tập Đòan Dệt May Việt Nam. Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Vinatex được thành lập vào tháng 6 năm 2012, để đầu tư phát triển dự án 300 chuyền may góp phần mở rộng quy mô hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh ,tăng năng lực ngành may mặc của Tập Đòan dệt may Việt Nam .Và đặt biệt hơn hết là xây dựng một mô hình sản xuất tiên tiến , tiện nghi và hiệu qủa cho ngành may Việt Nam. Sản phẩm sản xuất ra sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho xuất khẩu. Đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương , giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động .

Đến năm 2014, VINATEX IDC đã có một chuỗi các nhà máy :

- Nhà máy May Nam An tại Tp. Nam Định với  700 lao động (giai đọan 1) , đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 nâng tổng số lên 1200 lao động.

- Nhà máy May Vinatex Tư Nghĩa tại Huyện Tư Nghĩa , tỉnh Quảng Ngãi với 1.500 lao động .

- Nhà máy May Vinatex Hương Trà tại thị xã Hương Trà ,tỉnh Thừa Thiên Huế với 1.000 lao động

- Nhà máy May Vinatex Bồng Sơn với 1.000 lao động đã đưa vào hoạt động tháng 1 năm 2015.

Lĩnh vực họat động

Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong giai đọan hiện nay.