LIÊN HỆ

Trụ sở chính
Lầu 5, số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84) 3822 9820

Fax: (+84) 3822 9821

Email: info@vinatexidc.com.vn

Website: www.vinatexidc.com.vn

Liên hệ đặt hàng FOB

(Ông) Lê Thúc Hoàng
Trưởng Phòng Kinh Doanh

Số điện thoại: +84 (0) 905 309 701

Email: hoang.le@vinatexidc.com.vn

Liên hệ đặt hàng Gia Công

(Ông) Ngô Ngọc Huy
Trưởng phòng kinh doanh gia công

Số điện thoại: +84 (0) 913 929 194

Email: huy@vinatexidc.com.vn

Phụ trách sản xuất

(Ông) Mai Ngọc Lãm
Trưởng phòng kế hoạch điều độ

Số điện thoại: +84 (0) 909 997 125

Email: lam.mai@vinatexidc.com.vn

BẢN ĐỒ

PHẢN HỒI