Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi quy định trên thành: “Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 sau khi bảo đảm ký hợp đồng mua đủ số lượng vật tư y tế, khẩu trang y tế theo phê duyệt của Thủ tướng để thực hiện nhiệm vụ chống dịch nhưng không chậm quá 15-5. Từ ngày 16-5, bỏ việc quản lý xuất khẩu khẩu trang y tế bằng việc cấp giấy phép“.

Bộ Tài chính cho biết đề xuất trên căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, căn cứ vào kết quả Bộ Y tế đã thực hiện và khả năng sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp trong nước đã cơ bản chủ động được nguyên vật liệu để sản xuất được trên 7 triệu chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày và trên 6 triệu chiếc/ngày với khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã được Chính phủ giao chủ trì, thực hiện hiệp thương giá theo quy định khi mua sắm khẩu trang y tế và các vật tư, thiết bị phòng chống dịch được sản xuất trong nước. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp danh mục các mặt hàng hiệp thương giá.

Bộ Y tế đã mua sắm theo hình thức chỉ định thầu và đã ký hợp đồng mua 46,15 triệu chiếc khẩu trang y tế, 268.000 khẩu trang N95, 234.300 bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 1-2… Trong đó, nhiều sản phẩm đã được cấp cho các đơn vị sử dụng, phần còn lại giao theo tiến độ đến 30-5.

Theo thông báo 155 ngày 15-4 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đồng ý xuất khẩu khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch theo nguyên tắc bảo đảm đủ nhu cầu trong nước (kể cả dự trữ) và chỉ xuất khẩu cho các nước bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Hai Bộ Y tế, Công thương và các cơ quan liên quan được chỉ đạo phải xử lý nhanh việc này, không để lỡ thời cơ. Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 20 ngày 28-2-2020 để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nêu trên.

Thống kê của Bộ Công thương, hiện có 20 doanh nghiệp dệt may đang sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn. Nhiều doanh nghiệp đã đề xuất nhà nước hỗ trợ tìm đơn hàng xuất khẩu khẩu trang.

Theo Người lao động