HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

         Thực hiện tinh thần chỉ đạo Tập Đoàn Dệt May Việt Nam và Công Đoàn Dệt May Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2019. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Vinatex và Công Đoàn Công ty (Vinatex IDC) đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị NLĐ vào ngày 13/04/2019 qua đó tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Vinatex IDC cũng như các đơn vị thành viên.

         Thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của đơn vị đối với Công Đoàn cơ sở thành viên, ngày 04/04/2019, ngày 23/03/2019 và ngày 16/03/2019 các đơn vị thành viên của Công ty CP Đầu tư Phát Triển Vinatex như: Công ty CP May Vinatex Hương Trà, Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn, và Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa đã lần lượt thực hiện tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019 tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quảng Ngãi.

         Hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 của từng đơn vị, tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan tới quyền và lợi ích của người lao động, trình bày phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 căn cứ vào chỉ tiêu kế họach của Vinatex IDC giao cho mỗi đơn vị. Đánh giá về các biện pháp nhằm đảm bảo môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, công khai quy chế và mức trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi (nếu có) ... Trả lời và giải đáp mọi thắc mắc của đại biểu liên quan đến công tác điều hành và hoạt động SXKD của đơn vị. Qua đó cho thấy về cơ bản các đơn vị đã hoàn thành được chỉ tiêu kế họach SXKD của mình cũng như đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của Người lao động ngày được nâng cao, các hoạt động xã hội từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia đồng thuận. Hội nghị khẳng định sự thành công nhất định trong năm 2018 của từng đơn vị là hiệu quả của sự chỉ đạo sâu sắc của Ban lãnh đạo Vinatex IDC, HĐTV và Ban Giám đốc các đơn vị được thực hiện xuyên suốt cùng sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm rất lớn của tập thể Người lao động.

         Cũng tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn kêu gọi toàn thể CB.CNV Công ty và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Vinatex IDC phải phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, sáng tạo, nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của mình theo kế họach và chỉ tiêu kế họach mà Tập Đoàn Dệt May Việt Nam giao cũng như thực hiện cam kết động viên NLĐ nỗ lực phấn đấu thi đua sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện an tòan thực phẩm năm 2019.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG TY CP MAY VINATEX HƯƠNG TRÀ

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG TY TNHH MAY VINATEX BỒNG SƠN

 

 

 

  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG TY TNHH MAY VINATEX TƯ NGHĨA

 

 

 

 

 


TIN NỔI BẬT
Vinatex - liên kết
VIDEO
About Us 1 About Us 1 About Us 1 About Us 1 About Us 1 About Us 1 About Us 1